Mitana: Nočné správy

Ihla
Hlavný hrdina svojho otca nepoznal, lebo odišiel ešte skôr ako sa stihol narodiť. Matka zomrela mesiac po narodení. Matkini rodičia vyvolávali v ňom pocit nenávisti voči otcovi, čo zvýšilo jeho záujem o neho.
Na vysokej škole ich nepríjemne šokoval, keď aj on začal písať poviedky, tak ako aj jeho otec. O otcovi mali len zbežné správy. V devätnástke mu otec napísal list, v ktorom ho varoval, aby neurobil tú istú chybu ako on. Chcel spasiť svet, ale najprv chcel pochopiť Boha, keď ho stvoril. A preto sa stal alkoholikom… Takisto napísal o svojom dedovi, ktorý skočil zo strechy, pravdepodobne preto, aby zistil, či mu narastú krídla. A o jeho otcovi, ktorý zomrel, preto, lebo si sadol na ihlu a tá sa mu dostala až do srdca. Napísal mu aj to, že mu poslal peniaze na jeho účet a praje mu, aby mu to vyšlo.
Autor sa s ním chcel stretnúť, ale nemal jeho adresu. O dva týždne mu prišiel telegram, že otec zomrel pri banskom nešťastí, ale zasa bez spiatočnej adresy.

Vôňa húb
Manželský pár a dieťa boli na dovolenke pri jazere. Vo vzduchu bolo cítiť vôňu húb. Manželka neustále vyčítala manželovi jeho neveru aj pred dcérou. Dcéra to nechápala. Potom išla malá spať a otec ešte chvíľu pozoroval ako spí. Potom si aj on ľahol. Keď sa zobudil, už ho zakrývali stromy. Dcéra a žena boli preč. Tak si zapálil. Ibaže počul výkriky od jazera. Spomenul si na dcéru a rýchlo sa rozbehol k jazeru. Na zemi ležala jeho žena. Jeden muž jej dával umelé dýchanie. Keď sa prebrala, muž sa cítil hneď lepšie, lebo vedel, že keď sa vrátia domov, všetko bude tak ako pred tým. Bola to len žalúdočná nevoľnosť počas kúpania sa. Ibaže vtom žena povedala, že nevidí dcéru. Kúpali sa spolu. Muž aj žena so obzerali, ale nevideli ju.

Diablov trilok
Bol jeden panelák, ktorý bol v asanačnej zóne, ale jedna žena sa z neho nechcela vysťahovať. Tak sa jeden redaktor rozhodol, že ju pôjde pozrieť. V byte bola staršia pani, ktorá natáčala vlasy jednému chlapovi. Odrazu začala počúvať hudbu. Redaktor, keďže nechcel odporovať bláznom, tak povedal, že aj on tú hudbu počuje. A tak keď pán odišiel, začala aj jemu natáčať vlasy. Popritom sa ho opýtala, či pozná noty. On povedal, že pozná. Starká znova počula hudbu. Redaktor povedal, že to je Diablov trilok od Torteliniho. Redaktor sa pozrel do zrkadla, ale keď zbadal natáčky na svojej hlave, tak jej povedal, že to nechce. Starká mu začala strihať vlasy. Potom povedala, že ide do obchodu, ale hneď sa vráti. Redaktor sa pokúšal újsť, ale jej pes Nero mu to nedovolil. A tak tam ostal, až kým sa nevrátila. Starká chcela po ňom, aby všetky noty zapísal. Ibaže on si spomenul, že má ísť so ženou kúpiť topánky a už ho určite čaká. Starká ho však nechcela pustiť a tak voľky-nevoľky musel začať zapisovať.