Prehľad literatúry

Starovek: najstarsie lit. –sumerska(Epos o Golgamesovi)

                                    -staroegyptska

                                     -akadska(Orient)
najmladsia lit. –hebrejska(Biblia- zidovske dejiny+pravidla krestanskeho nabozenstva
orientalna lit. :indicka- epos Mahabharata a Ramajana
=nevystupuju jednoduchi ludia, ale panovnici, hrdinovai obdareni velkou silou a odvahou a myticke I polomyticke postavy.
Grecka lit. : Homer(Ilias a Odysea), Sofokles(Antigona, Kral Oidipus)
Rimska lit. : pastiersky a rolnicky zivot – Vergilius( Bucolica-pastierske idyly, Georgica-rolnicke spevy)

                     Povinnost sluzit vlasti- Vergilius(Aeneis=epos_

                     Laska,priatelstvo, vazne a tuzby – Horacius, Ovidius
Zanre antickej lit: epos, bajky(Ezop), intimna lyrika(Sapfo, Anakreon), tragedia, komedia (Aristofanes) recnictvo(Cicero)
Stredovek:5-15 stor.
Vplyv: Feudalny spol. Poriadok+ krestanske nabozenstvo
Doraz na vieru vo vecny nadpozemsky svet
IDEA: pozemsky svet obycajnych ludi boll en odrazom ci symbolom tohto nadpozemskeho sveta
ROZDELENIE;

a)
      svetska literature – obraz zidealizovaneho slachtica, bojovnika( Piesen o Nibelungoch)

b)
      nabozensko literature- krestanske cnosti, hrdina bol svatec, pustovnik
ZANRE: lyricke iesne, kazne legendy, zivotopisy svatych a dramy.
SR.LITERATURA: Konstantin= Proglas

                               Kliment- Moravsko-panonske legendy(zivot Kons. a Metoda)
Humanizmus a renesancia:suviseli s rozvojom mestianstva
CHARAKTERISTIKA: usilie o navrat k ludskym, pozemskym radostiam a starostiam, zdoraznovalo sa pravo na radostne prezivanie zivota na zemi
KRAJNY: Taliansko-Dante, Petrarca, Boccaccio

                  Francuzsko-Rabelais, Villon

                  Spanielsko- Cervantes, Lope de Vega

                  Anglicko-Shakespeare
LIT. DIELA:
       Autori vychadzali z : a)racinalizmus( ucta k rozumu)
                                           b)senzualizmus(zmyslove poznanie)

                                            c)individualizmus( v popredi problemy jednotlivca)
DRUHY/ZANRE:poezia, proza, drama, tragedia, roman, sonnet
HRDINOVIA: ludia s roznymi vlastnostami, vyznacuju sa silnymi a posobivymi myslienkovymi a citovymi protikladmi
Barok:
CHARAKTERISTIKA: literature sa opat vratila k temam nadpozemskeho zivota, no nevyhybala sa ani problematike svetskeho zivta
AUTORI: Torquato Tasso ( Taliansko

                  John Milton( Anglicko)

                 Jan Amos Komensky ( Cechy)

                 Hugolin Gavlovic( SR)-didakticko-reflexivna poezia=Valaska skola mravu stodola

                Simonides, Lani( SR) = cestopisy

               
 Matej Bel( SR) = odborna a vedecka proza
Klasicizmus: pod vplyvom racionalistickej filozofie R.Descarta= ,,Myslim teda som( Cogito ergo sum ???)
CHARAKTERISTIKA: kladol doraz na rozum, ktory umoznuje lepsie poznas svet
ZANRE: clenenie zanrov na : a) vysoke ( tragedia, oda, elegia)

                                                b)nizke ( komedia, bajka, satira)
DIELA: v klasicistickych hrach su casto v protiklade laska a povinnost = Cid – P.Corneille

             Alebo sa v nich zobrazuju postavy s jednostrannymi povahovymi vlastnostami =

             Molier- Lakomec
SLOVENSKO: zaciatok nar. obrodenia

                 A.Bernolak- kodifikacia spisovnej slovenciny

                 J.I. Bajza – 1.roman Rene mladenca prihodi a skusenosti

                 J.Holly

                 J.Kollar

                 P.J.Safarik- zaujem o nase dejiny z cias Velkej Moravy
                Juraj Fandly- ludovychovna tvorba

       Hrdinovia: vynikaju predovsetkym zvysenym vlasteneckym citenim
Preromantizmus: odklon od racionalizmu, zvysena miera citovosti
AUTORI: Francuzsko – Voltaire, Rousseau, Diderot

                  Nemecko- Goethe, Schiller

                  Slovensko- Kollar, Holly, J.Chalupka( drama),
CHARAKTERISTIKA: navrat k prirode, hladanie noveho spolocenskeho idealu v rodinnom, prirodnom, prostom dedinskom zivte
Romantizmus: koniec 18. a prva polovica 19. storocia
CHARAKTERISTIKA: autori precituju rozpor medzi idealnym a realnym, medzi svojim vnutornym svetom a vonkajsim zivotom, odcudzuju sa spolocnosti, pocituju osamelost, sklucenost a smutok z bytia, casto podliehaju subjektivizmu a individualizmu
AUTORI : Francuzko ( V.Hugo),

                 Anglicko ( G.G. Byron)

                 Amerika( E.A.Poe),

                 Polsko( A Miskiewicz) 

                 Rusko( Puskin, Lermontov)  

                Cesko ( Macha, J.K. Tyl, Nemcova, Erben)
SLOVENSKO: STUROVCI- zapas za nrodnu slobodu

           a) basnici ( Chalupka, Kral, Sladkovic, Botto)
b) prozaici ( J.M. Hurban, Kalinciak, Stur)

     
HRDINA: slovenskeho romantizmu- puthnik ci zojnik co je vlastne autostylizacia basnika
Realizmus:
CHARAKTERISTIKA: suvisi s priemyselnou revoluciou a rozvojom prirodnych vied I filozofickeho myslenia, najma pozitivizmu.
AUTORI: Anglicko -Ch.Dickens, sestry Broneove

                 Francuzsko- Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant

                 Rusko-Gogol, Turgenev, Dostojevskij, Tolstoj, Cechov,

                 Cesko- Neruda, Jirasek
SLOVENSKO:

       AUTORI: Vajansky, Hviezdoslav, Vansova, Soltesova, Kukucin, Tajovsky, TImrava, Jesensky, Podjavorinska

       CIEL: objektivne zobrazit spolocenske procesy, zakladne ludske vztahy a charaktery.                                    Postavy su zo vsetkych spolocenskych vrstiev
Avangarda a moderna: prelom 19-20. stor. , mnohe spol. Zmeny, prenikanie vedeckych a technickych poznatkov do praktickeho zivota,
CHARAKTERISTIKA: striedanie umeleckych smerov, pripande ich koexistenciou
DRUHY:
a) symbolizmus-  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud

                            -priklanal sa najma k duchovnemu typu literatury, pokusal sa preniknut do neznamych a tazko poznatelnych vrstiev zivota

                             -zdroj poznania symbolizmu su mysticke stavy a intuicia. Zdoraznoval spojitisti zvukov, farieb, voni, hudobnu, zvukomalebu stranku versa

                      SLOVENSKO : Krasko, Roy
b) impresionzimus- kladol doraz na momentalny dojem, naladu
Dekadentna literaturea:
CHARAKTERISTIKA: dominovali motivy smrti, zaniku, chorobnych javov zivota velkomesta, zdoraznovali sa patologicke stavy ludskheo vedomia, nesputana sexualita, vystredne pocity literarnych postav
SMERY: a)futurizmus– oslavuje buducnoswt a technicku civilizaciu

c)
      kubofuturizmus– spaja vytvarne prvky s civilizacnymi vydobytkami-Apollinaire

d)
      expresionizmus– najma po WW1, odraza zazitky cloveka z vojny

                                      -ide o umenie vyrazu, tragickeho zivotenho pocitu

       e)civilizmus– ospevoval technicke vymozenosti

       f)dadaizmus ( T.Tzara) – zakladajuci san a motivicky nezavaznej volnosti a hravosti, 

                                                protestoval proti vojnovej kataklizme

       g)Surrealizmus ( A.Breton) – vyuziva psychicky automatizmus, tvorbu bez rozumovej kontroly
SLOVENSKO : nadrealisti – R.Fabry
CECHY: poetizmus- ustrednym principom je lyrizmus,

                                 – zakladnym kompozicnym principom retazenie predstav, silnym inspiracnym zdrojom boli prvky ludovej zabavy- kino, zaluba v cestovani.        

                                  – Nezval, Seifert,

                                  – SLOVENSKO- Novomesky, Beniak
Stratena generacia- medzivojnova proza
PREDSTAVITELIA: Hemingway, Faulkner, Remarque, Fitzgerald
TEMA: pesimisticke pocity vojnou narusenej mladej generacie
Socialisticky realizmus-  v Rusku, ( Gorkij, Solochov)
-zobrazovali revolucne spolocenske premeny na zaklade marxisticko-leninskej filozofie dejin
SLOVENSKO: Jilemnicky
SLOVENSKO: socialny realizmus – Urban, HRonsky,

                           Lyrizovana proza

                          Naturizmus- Ondrejov, Figuli, Chrobak, Svantner
Vitalizmus– Smrek

                   – zivot a jeho krasy
drama Barc- Ivan