Svetová literatúra po roku 1945

-otrasné udalosti vojny ovplyvnili aj tematickú a estetickú podobu umenia, najmä literatúry.
rozdelenie sveta na dva bloky: viedlo k diferenciácii kultúrneho a literárneho života

              a)socialistický blok-
vládol jednotný umelecký smer socialistický realizmus, každý pokus o experimentovanie s formou literárneho diela bol odsúdený ako dekadentný(úpadkový). Určité uvoľnenie nastalo koncom 50. a začiatkom 60.rokov, v období kritiky kultu osobnosti ( po smrti Stalina)
             b) západná literatúra- nadvazovala na predvojnové umelecké smery a súčasne experimentovala s novými. Po 1945 popri realizme začali v západoeurópskej i americkej literatúre vznikať nové prúdy a umelecké smery.
a)odraz vojny- Bondarev, Šolochov (Osud človeka)- národný pátos, idyla

                          -Styron (Sofiina voľba), zbavený pátosu, psychologizácie postáv 

                      -Mailer(Nahí a mŕtvy), Heller ( Hlava XXII)- nezmyselnosť vojny

                           –diela odsudzujú vojnu
b)existencializmus-Sartre, Sellinger
c)neorealizmus- Alberto Moravia

                             – ľudia na okraji spoločnosti, sociálne problémy
d)Beat generation-distancuje sa , rebeluje

                                 – v Anglicku bola podobná skupina Rozhnevaní mladí muži
e)experimentálna literatúra-vznik zo zaužívaného

                 -experimentovanie hlavne v oblasti formy a nie až tak textu

                –absurdná drama-Evžen Jonesko(Francuzko), Samuel Backet(Anglicko)

                –antiromán = nový román- popiera to čo je typické pre tento žáner
f)magický realizmus –krajiny so silnou mytologiou(Južná Amerika)

                                        – Gabriel Barcia Marquez, Ajtmantov ( Popravisko)
g)postmodernizmus- nadväzovanie na niečo čo bolo, čo je

                              -kombinácia prvkov moderny, ale aj na klasický realizmus

                              -miešanie žánrov, prelínajú sa prvky tradičné, experimentálne

                              -vzniká labyrint v ktorom sa ma čitateľ sám orientovať, interpretovať

                              -Umberto Ecco= Meno ruže

                               -absurdita, ironia, metatexty-vsunuté pasáže
h)Vedecko-fantastická literatúra – science-fiction, fantazy literatúra ( George Orwell-vízie totalitného režimu cez alegóriu
Americká literatúra:
USA- mladá krajina zbavená predsudkov a zaužívaných konvencií starej Europy.
-Amerika sa stala krajinou neobmedzených možností.
-jednotlivec je tu často bezmocný a nemôže ovplyvniť chod udalostí. Ostáva mu iba vnútorná vzbura, skepsa, beznádej.
John Steinbeck– 1902-1968, Nobelova cena
O myšiach a ľuďoch román
-príbeh o živote bezdomovcov, ktorí putujú za prácou a snívajú a mieste, ktoré by mohli nazvať domov.
George Milton a Lennie Small. George sa snaží chrániť fyzicky silného ale slabomyseľného Lennieho pred zlom okolitého sveta. Lennie nešťastne zabije ženu šéfovho syna, ktorá sa ho pokúša zviesť. Goerge ho chce ochrániť ako priateľ , a preto ho zabije, ušetrí od linčovania. Ich ilúzie a sny o vlastenej farme stroskotajú.
-román je realistickým obrazom života najbiednejších ľudí v bohatej Kalifornii.
Ovocie hnevu sociálno-kritický román,
         dostal za ňu PULITZEROVU CENU
-príbeh o soudoch troch generácii rodinz Joadovcov, ktorá podobne ako tisícky drobných farmárov pošas hospodárskej krízy prišla o farmu v Oklahome. Opustia farmu, cestujú za prácou, stretávajú sa s opovrhnutím obyvateľstva, ale aj s porozumením a pomocou im podobných ľudí. Po strastiplnej ceste sa ocitnú v utečeneckom tábore- prácu nenachádzajú. Koná sa štrajk, zatknú syna Toma Joada no podarí sa mu utiecť. Cestujú ďalej za prácou.. dcére sa narodí mrtve dieťa. Pokračujú v ceste a nachadzajú opustené dieťa.. berú ho so sebou.
-napriek tragickému osudu rodiny, záver je symbolický- najchudobnejší zachraňujú dieťa, zo zúfalstva vyviera nádej, vôľa žiť.
 
Na východ od raja román.
Symbolický boj dobra so zlom
-na podklade biblického príbehu o Kainovi a Ábelovi vykresľuje osudy troch generícié jednej rodiny v čase osídľovania Kalifornie od občianskej vojny až po WW1
-počas WW II bol Steinbeck spravodajcom novín New Herald Tribune v Európe John Updike 1932
Králik, bež román
-zobrazil pasivitu mladých ľudí Hlavná postava Harrz Angstrom je tzpickzm rebelom šesťdesiatych rokov. Z uznávaného basketbalistu, prezýávaného Králik, sa po skonšení kariéry stáva priemerný človek, ktorý nevie šeliť rodinným starostiam. Utecie od ženy a dieťaťa k milenke, pretože verí, že s nou nebude mať jednotvárny život. Ked sa dozvie, že jeho žena s ním čaká dieťa, vracia sa k nej, ale po hádkach ju znovu opúšťa. Jeho situácia sa mu javí ako beyvýchodisková, ale sám svojou slabošskou náturou nedokáže proti tomu nič urobiť.
Kentaur psychologický román s mytologickými prvkami
-hlavná postava, starnúci stredoškolský profesor GEorge Caldwell ma v sebe veľa detskej úprimnosti a naivity. Hoci je vzdelaný a inteligentný, pre svoju nepraktickosť a dôverčivosť sa stáva cudzincom v zmechanizovanom svete, ktorý ho obklopuje. Caldwell trpí rakovinou, uvedomuje si blízku smrť, uvedomuje si zodpovednosť k rodine, 5-ročnému synovi Petrovi. Dej sa odohráva počas 3 dní, na ktoré spomína Peter ako dospelák. Caldwellov príbeh autor rámcuje gréckym mýtom o kentaurovi Cheironovi, ktorý bol najušľachtilejším y kentaurov. Cheirona omylom zasiahol Heraklov otrávený šíp, preto trpel strašnými bolesťami. Nesmrteľnosť zamienil za dobrovoľnú smrť a svoj život za život Prometeov
Saul Bellow
  Nobelova cena
Herzog román
-vykreslil problémy a zmatky súčastnej Ameriky. Mosšes Herzog prežil detstvo podobne ako autor v Chicagu, kam jeho židovskí predkovia prišli z Ruska. Vyzná sa v literatúre, filozofii a socilogii.
-Herzog sa ocitá na dne a usiluje sa určiť svoje miesto vo svete, pochopiť zmysel svojej existencie. Po rozvode sa stáva z neho čudák- uvažuje o uplynulom živote, píše listy známym a vysvetľuje im korene súčastnej civilizácie. Chcel zmeniť s nimi svet. Keďže listy neodosielal, pravdepodobne si beznádejnosť svojho činu uvedomoval.
Norman Mailer básnik, prozaik a dramatik, bojoval v WWII
Nahí a mŕtvi naturalistický román,
-dej rozdelený do 4 častí prerušované retrospektívami, ktoré sa týkajú jednotlivých postáv (dramatický text), autor zachytáva svoje postavy v najrôznejších situáciách, niekedy až živočíšne prostých situáciách
-dej pred koncom WWII na ostrove Anopopei. Boje medzi americkou a japonskou armádkou. V centre románu oddiel seržanta Crofta- idú na prieskum do japonského tyla v druhej časti ostrova. Vylodia sa a chcú sa priblížiť k Japoncom. Časť sa vracia domov so zranenymi, časť pokračuje, vyčerpaní vojaci sú napadnutí osami, polomrtvi sa vracajú do tábora a dozvedajú sa, že ich útrapy boli zbytočné pretože boje skončili.
-román zobrazuje ľudí v hraničnej situácii, ked sa cítia bezmocní, ale predsa si zachovívajú svjou ľudskú podstatu.
Americká poézia- predstavuje ju hlavne skupina beat generation
vznikla v San Franciscu, kde bolo najlepšie vidieť lesk a biedu Ameriky.
-popierali to čo bolo= všetko tradičné veci, rodinný život, tradičné hodnoty, konzumnú spoločnosť
-žili neviazane, žili čisto len pre umenie, popierali rytmus života.
-uznávali, vychádzali Prekliatych básnikov (Baudelaire, Appolinaire)
-chodili výstredne oblečený alebo uzavretí do seba
-drogy, alkohol-tulavý spôsob života, dobrovoľná chudoba
-tvorba prepojená s jazzom= rytmickosť textov
poézia=erotické témy, sloboda-voľný verš, neobvyklé metafory, slang, vulgarizmy- snaha provokovať, byť originálny, napriek tomu vidieť vplyv Appolineira
-hlučné večierky, zábavy
-charakterizuje ich názov zbierky Allena Ginsberga Vytie = akzmsi manifestom generácie, ktorá sa cítila ukrivdená vojnou a vžitými spoločenskými konvenciami.
-do veršov vkladá apokalyptickuú víziu,, večnej vojny ´´ za osolobodenie ľudskej osobnosti od molochy spološenskej mašinérie v mene slobody a práva jednotlivca
-autori sa neusilovali o harmoniu a krásu, hlásali neviazanosť všetkych zmyslov.
-Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso, Jack Kerouac
Americká dráma-čerpá y realistickžch tradícií
Tennessee Williams
  1914-1983
Spoločensko- kritické hry
 
Sklenený hrniec
-hrdina hry žije s matkou a telesne postihnutou sestrou. Nechce žiť v ilúziách ako ony, preto od nich odchádza, hoci vie, že obe budú bez neho trpieť, ani nie tak psychicky ako finančne, pretože bol živiteľom rodiny.
Električka zvaná Túžba
 
Mačka na horúcej plechovej streche
V bohatej južanskej rodine zomiera na rakovinu panovačný starý otec. Už pred jeho smrťou najbližší príbuzní intrigujú, aby získali čo najväčší podiel z dedičstva. Proti nim stojí osamelá Meggie, manželka najmladšieho syna. Hoci ju ostatní podceňujú, pretože pochádza z chudobnej rodiny, je cieľavedomá, vie presadiť svoju vôľu a v túžbe po majetku bezohľadne ide za svojím cieľom, i keď musí pred príbuznými tancovať ako mačka na horúcej plechovej streche. Nakoniec si svojou životaschopnosťou získa rešpekt a sympatie svokra i lásku manžela.  
 
 
Arthur Miller – jeden z manželov Marilyn Monroe
Smrť obchodného cestujúceho
Analýza života priemerného Američana. Hl. postava Willy Loman, obchodný cestujúci, celý život vyznával len materiálne hodnoty. Až v starobe ked stratí prácu si uvedomuje, že všetko to bolo len pretvárkou, sebaklamom, odcudzením sa žene a synom.= spácha samovraždu.
Skúška ohnom/ Bosorkz yo Salemu historický námet
V mestečku Salem sa roku 1692 uskutočnil jediný proces proti bosorkám v Amerike( poprava nevinných)
-v hre autor demaskoval a odsúdil Výbor pre neamerickú činnosť, ktorý v 50. rokoch prenasledoval mnohých intelektuálov.
Po páde autobiografické črty
Udalosti sú dôležitými okamihmi v živote štyridsaťročného muža prežívajúceho manželskú a životnú krízu, počas ktorej prehodnocuje svoj život a vzťah k žene a k milenke.